Cokon

Privacy & cookie policy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: [Onderneming, maatschappelijke zetel, K.B.O.-nummer] (hierna: Cokon).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website [URL] door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1Welke gegevens verwerken we over u?

 1. Cokon verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
 • Cookies- Bij ieder gebruik van onze websiteof app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, [vul hier aan met de gegevens die u via cookies verzamelt: surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, ...]. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze websiteof app of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt, bv. geboortedatum, geslacht, taal, bankrekeningnummer, ...] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens- Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • [...]

Artikel 2Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:
  • Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Klantgegevens - om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
  • Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
  • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
  • [...]

Artikel 3Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • partner waarmee we samenwerken.

2. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.

Artikel 5Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar[e-mailadres], per post naar[adres] of via[bv. de formulieren op onze website].

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

   Artikel 6Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

   Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.[Vul hier aan welke veiligheidsmaatregelen u precies genomen heeft, bv. awareness training van uw personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design, …].

    

   In geen geval kan Cokon aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

    

   Artikel 7Cookies

   Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

   Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt:
    

   Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 19/01/2022:

   Noodzakelijk (2)

   Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   CookieConsentcokon-coaching.beSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
   PHPSESSIDcokon-coaching.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

   Statistieken (4)

   Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   _gacokon-coaching.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie
   _gatcokon-coaching.beGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie
   _gidcokon-coaching.beRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie
   collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

   Marketing (1)

   Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

   NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
   ml_guidstatic.mailerlite.comGebruikt door de website om gebruikersgedrag en navigatie op de website te registreren - De cookie registreert elke interactie met actieve campagnes op de website. Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van advertenties en voor efficiënte retargeting.PersistentHTML Local Storage

   Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

   We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. 

   Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

   Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [e-mailadres], per post op [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

   Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

    

    

   Chloé Passenier

   Coach in individuele & team ontwikkeling

   chloe@cokon-coaching.be

   +32 476 98 51 78